Γίνε μέλος του Cull.gr για να διαμορφώσεις το site σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σου!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το cull.gr δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες του, εκτός εάν αυτοί τα παραχωρήσουν εθελοντικά. Αυτά τα δεδομένα, εάν και όταν συλλεχθούν, δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των επισκεπτών. Το cull.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικές έρευνες, οι οποίες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς του και να δημοσιοποιεί/παραχωρεί τα συγκεντρωτικά παράγωγα των ερευνών αυτών.

Οι επισκέπτες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση των σελίδων του cull.gr και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες (μη προσωπικές) μπορεί να συλλέγονται αυτόματα με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies). Αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους (εμφάνιση, αλληλεπιδραστικότητα, προσωπικές προτιμήσεις κλπ.).

Τα παραπάνω έχουν ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2006. Το cull.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Η παρούσα ιδιωτική δήλωση και όσα αναλύονται σε αυτή δεν δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του cull.gr ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.