O καλύτερος τρόπος να προωθήσεις δωρεάν το site σου: Γράψε γι' αυτό στο Cull!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμοί

Το cull.gr είναι αλληλεπιδραστική online υπηρεσία της «GMOSX» στο Διαδίκτυο (Internet), και αποτελείται από υπηρεσίες και υλικό της «GMOSX» και από πιθανώς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με την «GMOSX».

Χρήστης, είναι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία το/η οποίο/α δημιουργεί και χρησιμοποιεί μία σύνδεση "λογαριασμό" για να χρησιμοποιεί το cull.gr μέσω Internet.

2. Eξοπλισμός

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρήση του cull.gr.

3. Γενικά

[α] Χρησιμοποιώντας το cull.gr, ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Το δικαίωμα χρήσης του cull.gr από το χρήστη είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί.

[β] Το cull.gr διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει κάθε υπηρεσία ή περιεχόμενο του cull.gr.

4. Αλλαγή όρων

Το cull.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, το cull.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και ανανέωσής του. Το cull.gr θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. Internet, e-mail κ.λπ.). Όποια χρήση του cull.gr από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται σε αυτή.

5. Χρήση υπηρεσιών

[α] Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το cull.gr μόνο για νόμιμη χρήση. Ο χρήστης δεν πρέπει να αποστέλλει ή να προωθεί μέσα από το cull.gr και τις υπηρεσίες του, υλικό το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό, να προπηλακίζει τα προσωπικά ή δημόσια δικαιώματα, να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο, δυσάρεστο, το οποίο να ενθαρρύνει επαφή η οποία να συνιστά εγκληματική παράβαση, ή να δίνει δικαίωμα για νομική σύγκρουση και, γενικά, να παραβαίνει κάποιο νόμο. Επίσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το cull.gr, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης η οποία να έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε "χρήση" ενός χρήστη που δημιουργεί πρόβλημα στην ευχάριστη ή απρόσκοπτη απόλαυση των υπηρεσιών του cull.gr σε άλλον χρήστη. Χρήστης [φυσικού ή νομικού προσώπου] ο οποίος χρησιμοποιεί το cull.gr και οποιαδήποτε υπηρεσία του, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική άγρα πελατών, συμπεριλαμβανομένης [αλλά όχι περιορισμένης] σε άγρα πελατών συνδρομητών-χρηστών για χρήση άλλης υπηρεσίας πληροφόρησης ανταγωνιστικής προς το cull.gr. Για τέτοιου είδους χρήση θα πρέπει να προηγηθεί ειδική συμφωνία.

[β] Το cull.gr περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) υλικό, σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων ("scanned"), μουσικής, ήχων καθώς επίσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, όλα τα περιεχόμενα του cull.gr έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Το cull.gr διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης και προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης του υλικού αυτού. Το cull.gr θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία και επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος.Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του cull.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση, χρήση και ενημέρωση, και μόνο για το χρόνο χρήσης του cull.gr. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, δημιουργία δευτερογενούς εργασίας, ή με όποιο τρόπο εκμετάλλευση ιδίως με σκοπό το κέρδος μέρους ή όλου του cull.gr, αλλά και του υλικού που φιλοξενεί. Ο χρήστης μπορεί να "κατεβάζει" (download) υλικό από το cull.gr μόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη. Εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική γραπτή συμφωνία με το cull.gr ή τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που "κατέβασε" (download) ο χρήστης (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).Ακόμη και μετά από γραπτή συμφωνία, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε "κατεβάζει" (download) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του cull.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.

[γ] Ο χρήστης δεν πρέπει να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία, ή να κάνει προσιτό στο cull.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει γραπτή άδεια εκμετάλλευσης. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του ελληνικού ή άλλου κράτους.

6. Περιορισμοί ευθύνης

Οι παρεχόμενες από το cull.gr πληροφορίες δεν αποτελούν προτάσεις αγοράς. Το cull.gr, οι συνεργαζόμενες εταιρείες και η εταιρεία εκμετάλευσής του δεν εγγυώνται τη συνεχή δημοσίευση πληροφοριών, καθώς επίσης και την ακρίβειά τους σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Καμμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται ως αποτέλεσμα ενεργειών βασισμένων σε δημοσιευμένα άρθρα. Οι περιορισμοί ευθύνης έχουν εφαρμογή για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από ατύχημα, κακή χρήση, μή συνεχή λειτουργία, λαθεμένη ενημέρωση, αναξιόπιστη επικοινωνία, χρήση κακών τηλεφωνικών συνδέσεων, λαθεμένες αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα, αμέλεια, κακή ή παράνομη συμπεριφορά τρίτων. Σε καμμία περίπτωση το cull.gr ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σχετιζόμενη με τη δημιουργία, παραγωγή ή διάθεση του cull.gr ή της εταιρείας που το εκμεταλεύεται δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του cull.gr και των υπηρεσιών του.

7. Διαχείριση περιεχομένου

Το cull.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το cull.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο cull.gr. Χωρίς κανένα όριο το cull.gr μπορεί να διακόψει, οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης.

8. Αποζημίωση τρίτων

Ο χρήστης συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο cull.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή στην εταιρεία εκμετάλλευσής του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις. Το cull.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιευμάτων και μπορεί να αναλάβει την επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

9. Λήξη χρήσης – Τεχνικά προβλήματα

Tο cull.gr ή ο χρήστης του μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, το cull.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη σε όποια υπηρεσία του και αν βρίσκεται αυτός, ηθελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

10. Σήματα κατατεθέντα

Το cull.gr, www.cull.gr, και τα λογότυπά του, αποτελούν copyright της «GMOSX» - All rights reserved. Όσα άλλα σήματα ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται ή εμφανίζονται στο cull.gr, αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

11. Περιεχόμενο από τρίτους

Στο μέτρο που στο cull.gr περιλαμβάνεται ή φιλοξενείται υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά θα σημειώνεται, το cull.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου. Το cull.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσής του δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.

Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του cull.gr ο οποίος καθιερώθηκε από το cull.gr στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του cull.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) και να συμπληρώνουν το παρόν κείμενο.

Ο χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος και προχωρεί στη χρήση του cull.gr σύμφωνα με αυτούς.